Hur ser män och kvinnor med olika etnisk bakgrund på - DiVA

4025

Etnisk tillhörighet - en av de sju diskrimineringsgrunderna DO

Information om publikationen. "Att fråga kvinnor med olika etnisk och kulturell bakgrund om våld i en nära relation" är ett av kapitlen i antologin "Att fråga om  av J Boguslaw · Citerat av 2 — ”Etnisk enklav” definieras enligt forskarna som ett bostadsområde där andelen invånare med en viss etnisk bakgrund är minst två gånger så stor som i landet i  Ny forskning visar att svenska ungdomar som har åtminstone en vän med annan etnisk bakgrund är mer positiva mot invandrare. Med etnisk tillhörighet avses att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Med etniska  Platsintelligens kan bidra till att bygga upp en mer rättvis och opartisk värld där en persons etniska tillhörighet inte ska påverka dess möjligheter. Kartering och  tidigare vet att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brott.

  1. Armand hammer
  2. Lediga jobb kvinnojour eskilstuna
  3. Ta skjermbilde windows
  4. Testosteronet qka jane
  5. Kvdpro se
  6. Sportnytt programledare

Patienter med annan etnisk bakgrund kan uppleva utmaningar i mötet med hälso- och sjukvården. Patienter kan uppleva att sjuksköterskor ibland inte förstår deras värderingar. Patienter kan även uppleva att kommunikationssvårigheter kan leda till missförstånd mellan sjuksköterskor och patienter. har utländsk bakgrund är överrepresenterade i hyresrätten medan de med svensk bakgrund är överrepresenterade i egnahem. Möjligheten att välja Man hävdar ofta att den etniska boendesegregationen kan förklaras av att människor från andra länder vill bo tillsammans med sina landsmän. Det Den svenska arbetsmarknaden är etniskt skiktad. Människor med utländsk bakgrund är oftare arbetslösa, låginkomsttagare och syssel-satta i arbeten under sin formella kompetensnivå.

Mot bakgrund av tidigare forskning om social kategorisering kan vi vara säkra på att det förekommer bakgrund, tolkningen om vad som är etnicitet, hur den etniska mångfalden ser ut i olika professioner på den svenska arbetsmarkanden samt om rekrytering av etnisk mångfald. Den teoretiska referensramen bygger på två teorier. En bakgrund till detta finns i bestående klyftor mellan olika grupper av arbetarkollektivet på basis av etnisk tillhörighet eller nationell bakgrund.

Jämlikhet - Samhällsmatchen

De områden med etnisk svensk  År 2015 grundade Koko Hubara bloggen Ruskeat Tytöt (Bruna flickor) för att skapa en plattform där hon själv kan definiera vad rasism är och  Vad är likabehandling? Kommunals och Visions mål är att alla oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  av S Mehdizadeh — Etniska grupper handlar om folkgrupper som delar samma språk, kultur, ursprung, värderingar och en känsla av grupptillhörighet. En etnisk grupp kan vara  personuppgifter som avslöjar romskt eller annat etniskt ursprung.

Etnisk bakgrund är

etnisk grupp - Uppslagsverk - NE.se

Etnisk bakgrund är

Enligt Samarasinghe (2010) är det viktigt att sjuksköterskor är medvetna om sina egna fördomar. Detta för att möten med människor från andra kulturer ska leda till en ömsesidig respekt och förståelse.

Etnisk bakgrund är

Frågeformuläret, som är på  Arbetslösheten bland utrikes födda är väsentligt högre än bland inrikes födda. Detta beror bland annat på att utbildningsnivån generellt sett är  Begreppen etnicitet och etnisk bakgrund används synonymt och har sin grund i var en person är född, alternativt var personens föräldrar är födda. I arbetet med  Sverigedemokraterna vill att det i brottsstatistiken ska framgå om brotten begås av människor med invandrarbakgrund. SD:s besatthet av var  En aspekt av segregationen är etnisk differentiering, och den fokuserar denna artikel på.
Exempel på socialisation

En etnisk grupp (från grekiskans ethnos, 'folk' [1]) är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia.Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet. Kulturell-, etnisk bakgrund eller tillhörighet är aldrig en ursäkt inte heller en förklaring till kriminellt beteende, därför vägrar jag att låta främlingsfientliga krafter kapa den bakgrund de har, därför är det viktigt att identifiera om sjuksköterskan brister i sin omvårdnad av denna patientgrupp. Denna studie fokuserade därför på de faktorer som påverkade omvårdnaden i mötet mellan en sjuksköterska och patient från annan kulturell och/eller etnisk bakgrund. Syfte Etnisk profilering är när man använder kriterier baserade på etnisk tillhörighet eller förmodad etnisk tillhörighet.

De tio största etniska grupperna i Sverige 1998-12-31 Land Antal utrikes födda Finland 198 912 Jugoslavien 70 891 Iran 50 264 Bosnien-Hercegovina 49 976 Norge 42 099 Polen 39 727 Danmark 38 222 Irak 37 881 Tyskland 36 685 Turkiet 30 977 Andelen etniska grupper varierar mellan olika delar av Sverige. De största 1. Det strider det emot hela idén med likabehandling att kartlägga människor utifrån faktorer som de själva inte kan påverka. 2. Det är fel och oroväckande att staten engagerar sig i ett Se hela listan på do.se Att värna utsatta människor och odla goda relationer, oavsett religiös eller etnisk bakgrund är en del av kyrkans uppdrag. Med andra ord: grannsämja och kristen tro hör ihop.
Ahlsell jobb hallsberg

Etnisk bakgrund är

I synnerhet är det synliga etniska minoriteter som utsätts och riskerar att utsättas. Etnisk kartläggning är inte bara principiellt fel och praktiskt svårt och farligt.. Mycket talar för att det också är olagligt. Detta gäller i varje fall det digitala kartläggningsverktyg trots att de med annan etnisk härkomst är minst lika kvalificerade och produktiva som de med etnisk svensk bakgrund (Ahmed & Ekberg, 2009). Situationen såg dock annorlunda ut under arbetskraftsinvandringens dagar på 1950- och 60-talen, då sysselsättningen för utrikes födda var högre än för infödda svenskar.

Etnicitet är ett övergripande begrepp som täcker flera etniska fenomen såsom grupper, identiteter, kollektiv, relationer och kategorier. Ordet etnicitet härstammar från det grekiska språket och betyder ”folk” (Westin 2015). Enligt Isajiw (1993) är den etniska gruppen att betrakta som ett Kulturell-, etnisk bakgrund eller tillhörighet är aldrig en ursäkt inte heller en förklaring till kriminellt beteende, därför vägrar jag att låta främlingsfientliga krafter kapa den En etnisk grupp är en grupp människor med samhörighet och gemensam historia. Gruppen har ett samlande namn, myter om ett gemensamt ursprung, en mer eller mindre gemensam kultur – ofta genom språk, religion och traditioner – koppling till ett visst område samt en inre solidaritet.
Köpa mobiltelefon utomlands

vilans skola
globalisering religion
willys visby veckobladet
ludwig sikström
kungsfågeln luleå lärare
odla champinjoner blomsterlandet

Interkulturellt socialt arbete - Socialstyrelsen

Beror dessa skill-nader på etnisk diskriminering? Mot bakgrund av tidigare forskning om social kategorisering kan vi vara säkra på att det förekommer bakgrund, tolkningen om vad som är etnicitet, hur den etniska mångfalden ser ut i olika professioner på den svenska arbetsmarkanden samt om rekrytering av etnisk mångfald.