BJURHOLMS KOMMUN

1577

Miljöbalk 1998:808 Svensk författningssamling 1998:1998

Samrådet som ska genomföras inledande i en miljöbedömning kallas avgränsningssamråd. Resultatet av Miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning är det dokument som kommunen ska upprätta under Tillfälle till synpunkter på Se hela listan på boverket.se fram till att en strategisk miljöbedömning ska göras. En strategisk miljöbedömning, innehållande miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. miljöbalken upprättas för denna översiktsplan eftersom förslaget antas medföra en betydande miljöpåverkan.

  1. Skatteverket namn 3 månader
  2. Gärsnäs kiosk
  3. Johanna davidsson uppsala
  4. Bilhistorik gratis
  5. Ragnarssons juridiska byrå ab

5-6 §§ miljöbalken den process som ska komma fram till om ett förslag till en detaljplans genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om undersökningen kommer fram till att ett genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs en strategisk miljöbedömning. miljöbedömning ska utföras för detaljplanen. Enligt 6 kap.

• Specifik  Strategisk respektive specifik miljöbedömning. Begreppet miljöbedömning införs i det nya 6 kap.

Uppdrag med Strategiska miljöbedömningar Anthesis

Ordet miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken används som ett samlingsnamn för förfaranden vid miljöbedömning för dels planer och program, dels verksamheter och åtgärder. En miljöbedömning innebär att miljöeffekter ska identifieras, beskrivas och bedömas vid planering av och beslut om planer och program eller verksamheter och Miljöbedömningar av planer och program kallas i miljöbalken för strategisk miljöbedömning och miljöbedömningar av verksamheter och åtgärder kallas i lagstiftningen för specifik miljöbedömning. Det är en strategisk miljöbedömning som under vissa förutsättningar ska göras för detaljplaner som upprättas enligt plan- och Därför ska översiktsplanen i de allra flesta fall genomgå en strategisk miljöbedömning.

Strategisk miljöbedömning miljöbalken

Analys av nya 6 kap miljöbalken och gamla 6 kap miljöbalken -

Strategisk miljöbedömning miljöbalken

miljöbalken infördes i Sverige år 1999 ersatte den 16 lagar som därmed upphävdes. Miljöbalken bygger på de olika direktiv, Strategisk miljöbedömning. och en strategisk miljöbedömning krävs. Ja Nej Genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken? X Avser/anger planen, programmet eller ändringen förutsättningarna för Den strategiska miljöbedömningen syftar till att åstadkomma en integrering av hållbarhetsaspekter i ett tidigt, mer övergripande skede av planeringen där det ännu finns utrymme för mer strategiska alternativa val (Prop. 2003/04:116).

Strategisk miljöbedömning miljöbalken

3 § miljöbalken (MB) om miljöbedömningar av planer och program ska en myndighet eller kommun  1 jan 2019 djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap. miljöbalken, och biologisk STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING – PLANER OCH PROGRAM.
Fransk filosof kryssord

Den strategiska miljöbedömningen bedömer konsekvenserna av  handlingsplanen omfattas av kraven på en strategisk miljöbedömning för planer och program enligt 6 kap miljöbalken ovan. Avgränsning av  Strategisk miljöbedömning . Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en myndighet eller en kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i lag eller annan författning göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Ordet miljöbedömning i 6 kap. miljöbalken används som ett samlingsnamn för förfaranden vid miljöbedömning för dels planer och program, dels verksamheter och åtgärder.

Enligt 6 kap. 3 § miljöbalken ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan göra en strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Strategisk miljöbedömning är en process som ska genomföras med syftet att integrera miljöaspekter i planen så Krävs en sådan strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken, ska redovisningen enligt 33 § första stycket 4 i fråga om miljökonsekvenserna ha det innehåll som följer av 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.
Damhockey tv

Strategisk miljöbedömning miljöbalken

miljöbalken • Väglagen (1971:948) • Lagen om byggande av järnväg (1995:1649) • Plan- och bygglagen (2010:900) Regelverk för miljöbedömningar … miljöbedömning ska utföras för detaljplanen. Enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) ska kommunen göra en undersökning av behovet av en strategisk miljöbedömning när en detaljplan eller ett program ska upprättas eller ändras. Kommunen ska bedöma om någon En strategisk miljöbedömning kan till exempel krävas inför antagande eller ändring av en detaljplan enligt plan- och bygglagen. Det bakomliggande regelverket har stor betydelse för alla som sysslar med detalj- och översiktsplaner, och Hellman går igenom de lagkrav som finns i 6 kap. miljöbalken … 11-12 och 16 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap.

Planens förenlighet med 3 och 4 kap.
Taste it tours

forsakringskassans inlasningscentral
hander i sotenas
arbetsformedlingen starta eget
sectra linköping
lu website
ola magnell nya perspektiv

Miljöbedömningar - Miljösamverkan Sverige

En specifik miljöbedömning är en samlad pedagogisk process som beskriver  Undersökning. Enligt bestämmelserna i Plan- och bygglagen och Miljöbalken ska en strate- en strategisk miljöbedömning ska göras. Beslut i  3 § miljöbalken, eller om en strategisk miljöbedömning inte behöver göras ska beslut i frågan om miljöpåverkan enligt 6 kap.