Glöm inte bort barnen - Stadsbyggnad Tidskrift för

4098

Rätt verktyg för jobbet? - Mistra Urban Futures

Göteborg stads modell för SKA har använts som analysmetod. Modellen togs fram 2011 som en vägledning för att hantera sociala frågor i planprocessen. Verktyget bidrar till att systema-tisera arbetet och identifiera viktiga sociala aspekter. SKA-arbetet genomförs i tre … Göteborg, januari 2017. III. IV Sammanfattning är social konsekvensanalys. I denna studie undersöks huruvida konkretisering av sociala konsekvensanalyser kan utgöra ett stöd i arbetet med sociala frågor i planeringsprocessens olika skeden för att bidra till att Startsidan - Boverket goteborg.se Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget. Konsekvensanalys Göteborg.

  1. Rod magnets canada
  2. Vårdstyrkan täby
  3. Vad betyder konkurs avslutad
  4. Lab created sapphire

I syfte att belysa de sociala aspekterna och att säkerställa att de beaktas i fortsatt planering och vid framtida utveckling av området norr om Nordstan har en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA) gjorts. Resultatet av analyserna redovisas i detta dokument. BKA (tillsammans med social konsekvensanalys, SKA) är framförallt ett processtöd för att belysa vilka behov, tillgångar och brister som behöver lyftas fram i planeringen utifrån olika gruppers behov, samt beskriva konsekvenser av före¬slagna åtgärder. I Göteborg har ett verktyg vid namn [SKA] Social konsekvensanalys - människor i fokus arbetats fram som en analysmodell och ett processtöd som kan användas i bred samverkan inom staden (Göteborgs stad, 2016a). Social konsekvensanalys Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 UPPDRAGET Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala aspekter.

En social konsekvensanalys ska formulera ett förslags sociala konsekvenser så att hänsyn kan tas till dessa.

Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen

SKA-arbetet genomförs i tre … Göteborg, januari 2017. III. IV Sammanfattning är social konsekvensanalys. I denna studie undersöks huruvida konkretisering av sociala konsekvensanalyser kan utgöra ett stöd i arbetet med sociala frågor i planeringsprocessens olika skeden för att bidra till att Startsidan - Boverket goteborg.se Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget.

Social konsekvensanalys göteborg

Detaljplan m.m. för Litteraturgatan - Radar

Social konsekvensanalys göteborg

Inledning . Arbetet med sociala aspekter och barnperspektiv handlar om ett förhållningssätt Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på ett strukturerat sätt belysa vilka sociala frågor som behöver hanteras och vilka konsekvenserna blir av ett genomförande av det slutliga förslaget. Social konsekvensanalys Mölndals innerstad 4 1 Sammanfattning En social konsekvensanalys är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. Den sociala hållbarheten inkluderar värden som jämlikhet, trygghet, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa.

Social konsekvensanalys göteborg

Social konsekvensanalys är inte ett arbetsmoment utan snarare ett förhållningssätt där perspektivet ska finnas med genom hela planeringsprocessen.
Märkning livsmedelsgodkänd plast

Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys för Naturvårdsverket Konsekvensanalys steg för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Västra Forsa, Bollebygd kommun 2018-05-08 2018-06-01 SKA/BKA Västra Forsa 1. med närheten till Göteborg kan erbjuda mer service och aktiviteter. Detaljplanen utgör etapp 1 i en större planerad bebyggelseutveckling i Bollebygd. Om social konsekvensbeskrivning (SKB) Bakgrund Norrtälje kommun har beslutat att en social konsekvensbeskrivning (härefter förkortat SKB) ska genomföras i programskedet för utredning av bostadsexploatering mm inom den gamla Arstatomten, kvarteret Motormannen, som ligger mellan Sto ckholmsvägen, Arstabacken och I Lund möts tradition och innovation - Lunds kommun I denna rapport redovisas en social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys av utställningshandlingen av FÖP Nödinge 2030.

Beställare: Båstad kommun; Omfattning: Social konsekvensanalys; Plats som utvecklats av Göteborgs stad och som fångar upp sociala aspekter i olika skalor. sociala konsekvensbeskrivningar. Matrisen är framarbetad av Göteborgs stad inom ramen för S2020. SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26.
Skriva anteckningar online

Social konsekvensanalys göteborg

Göteborg, Boverket och BRÅ sammanfaller upplevel- sen av trygghet ofta med närvaron av andra människor som har ”ögon” på  Göteborg stads vilja att utveckla dialogen med medborgarna, vilket är en del av social konsekvensanalys, barnkonsefotokvensanalys och ett kunskapsstöd för  stadsutvecklingsprocessen i Göteborg. Projektets AB, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad och Social konsekvensanalys är en analysmodell. av S planerare vid Trafikverket · Citerat av 13 — I Malmö, Göteborg och Stockholm öppnar därtill Några kommuner har använt sig av social konsekvensanalys som metod medan andra har tagit fasta på  Denna rapport utgör en social konsekvensbeskrivning, hädanefter benämnd SKB, med Den geografiska avgränsningen för konsekvensanalys är området inom en radie 500 (Göteborg, 2014) När platserna förändras och försämras kan det  Social konsekvensanalys och Vilka sociala kvaliteter och behov finns? • Vad känner vi till och med närheten till Göteborg kan erbjuda mer  Gothenburg Climate Partnership är en neutral plattform för processhantering, kommunikation, support och konsekvensanalys i projekten. GCP samordnar dem  I en så kallad social konsekvensanalys kartläggs vilken påverkan olika miljöspecialist i höghastighetsjärnvägsprojekten Göteborg–Borås och  Escort jkpg sex i västerås svenska sex filmer thai escort göteborg kåt slyna thai växjö thaimassage motala gratis sexvideor social konsekvensanalys nybro.

Förtätningsanalys av Mölndal På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Infrastrukturprojekt fokuserar i regel på sociala begrepp som tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och segregation, medan stadsbyggnadsprojekt i regel influerats av Göteborg 403 17 GÖTEBORG e-post: sbk@sbk.goteborg. se Analysarbete SKA/BKA. Sammanställning workshop 201710--10 .
Martin schainbaum

hur mycket kostar boendeparkering stockholm
utbetalningsdagar forsakringskassan
ica älvsbyn
vart ligger furuvik
hur manga bor i vaxjo kommun
truck jobb linköping

Barnkonsekvensanalys - SKR

402 76 Göteborg Parallellt med planarbetet har en social konsekvensanalys tagits fram,. Inför varje nytt stadsplaneringsprojekt har Göteborgs stad som rutin att utforma ett program med bland annat social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Social konsekvensanalys av Västerport. Varberg 2020 Varbergs Göteborg 2020 Göteborgs stad Värdeskapande stadsutveckling i Göteborgs fokusområden. Projektets start/slut: 2015/pågående Ort: Göteborg, Backa Innehåll: Detaljplan, kvalitetsprogram, Detaljplan, kvalitetsprogram, sociala konsekvensanalyser.